diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Հարկեր հարկային քաղաքականություն

Բնօգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանության արտոնագրապայմանագրային կարգավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Բնօգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանության կարգավորումը ՀՀ-ում
1.1 Բնօգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանության մեթոդները, սկզբու...

Էջ 66 Գին 27000 Դիտել

ՀՀ-ում կիրառվող ուղղակի հարկերը և դրանց բարեփոխման նպատակահարմարությունը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1.Հարկերի դերը տնտեսական համակարգում
1.1.Հարկային համակարգի ձևավորման փուլերը ՀՀ-ում
1.2.Հարկերի էությունը և հարկման սկզբունքները...

Էջ 53 Գին 22000 Դիտել

ԱԱՀ զարգացման հեռանկարները ՀՀ հարկային համակարգում

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔԸ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
1.1. Հարկային համակարգի բարեփոխումների անհրաժեշտությունը և կենսագործման արդյ...

Էջ 65 Գին 20.000 Դիտել