diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Հասարակական գիտություններ այլ

Художественное своеобразие поэмы С. Есенина “Анна Снегина”

Բովանդակություն
Введение
Глава 1. Из истории жанра поэмы: основные признаки, эволюция, типология
1.1. Поэтические особенности жанра поэмы
1.2. Этапы развития жанра поэмы Էջ 44 Գին 18000 Դիտել

Մոնղոլների վարչաքաղաքական համակարգը

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Մոնղոլների պետության կազմավորումը
2. Մոնղոլների պետության հզորացումը և վարչական բաժանումը
3. Մոնղոլական պետության քաղաքական համակարգը
...

Էջ 46 Գին 20000 Դիտել

Խորհրդաթուրքական հարաբերությունները 1923-1938 թվականերին

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Խորհրդա-թուրքական հարաբերությունները 1920-ական թվականներին
2. Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը և խորհրդաթուրքական հարաբերությունները 1930-ական թ...

Էջ 49 Գին 20000 Դիտել

Ռազմաքաղաքական դաշինքների ձեվավորումը սառը պատերազմի տարիներին (1949-1980-ական թթ.)

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտը և ռազմաքաղաքական նոր իրադրության ստեղծումը

Գլուխ 2. ՆԱՏՕ-ի ստեղծումը և գործունեության ...

Էջ 61 Գին 24000 Դիտել

Վ.Պուտինի իմիջի վերլուծությունը հայկական էլեկտրոնային ԶԼՄ-ներում, վերջին մեկ տարվա ընթացքում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Իմիջ հասկացությունը և նրա մեկնաբանությունը գրականության մեջ
1. Իմիջ հասկացության էությունը և կիրառական նշանակությունը
2. Իմիջի...

Էջ 55 Գին 22000 Դիտել

Հարկային համակարգի կատարելագործման հիմնախնդիրները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Հարկային համակարգի էությունը և առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
1.1 Հարկային համակարգի էությունը և խնդիրները
1.2 Հարկային համակար...

Էջ 53 Գին 21500 Դիտել

Հարաբերական առավելությունների տեսություն

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Հարաբերակաան առավելությունների տեսություն

Գլուխ 2. ՀՀ և ԼՂՀ-ի արտաքին ապրանքաշրջանառությունը 2009-2013 թթ-ին

Ե...

Էջ 59 Գին 23600 Դիտել

Ջեննի Գերհարդ

Բովանդակություն
Ներածություն

1. Աղքատության և բարոյականության կապը «Ջեննի Գերհարդ» վեպում

2. Ջեննի Գերհարդն իբրև խաբված կին և իբրև սիրող կին

Եզրակաց...

Էջ 43 Գին 17000 Դիտել

Վաղ վերածնության շրջան

Բովանդակություն
Նախաբան

Գլուխ 1.Վաղ վերածնության ժամանակաշրջանի ընդհանուր բնութագիրը և Իսպանիայի դրամայի առաջացումը

Գլուխ 2. 16-րդ դարի իսպանական թատրոնը և Ռուեդայ...

Էջ 37 Գին 15000 Դիտել

Ellips Ellitpical Sentences in English and in Armenian

Բովանդակություն
Introduction
Chapter 1
General Characteristics of Ellipsis
1.1Types of Ellipsis
1.2 Elliptical and One-member sentences
Chapter 2.
Elli...

Էջ 29 Գին 15000 Դիտել
123456