diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Բնագիտական գիտություններ այլ

Խիստ տիպիզացված ֆունկցիոնալ ծրագրերի իրականացման մասին

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Օգտագործված սահմանումներ և արդյունքներ: թեորեմ անհակասելիության մասին
1.1 Օգտագործված սահմանումներ և արդյունքներ: Իրական -ռեդուկցիայի...

Էջ 36 Գին 12000 Դիտել