diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Ֆինանսներ

Արժեթղթերի շուկայի կառավարման հիմնախնդիրները ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պայմաններում (ՀՀ նյութերով)

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Արժեթղթերի շուկան` որպես երկրի ֆինանսական համակարգի կաևորագույն օղակ
1.1 Արժեթղթերի շուկայի էությունը և առանձնահատկությունները
...

Էջ 67 Գին 29000 Դիտել