diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Մշակութաբանություն

Մշակութային հաղորդումների տեղն ու դերը հեռուստաեթերում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1.Մշակութային հաղորդումների առանձնահատկությունները
1.1 Մշակութային հաղորդումների անցած ուղին հայկական հեռուստաեթերում
1.2 Մշակութային հաղ...

Էջ 37 Գին 15000 Դիտել

Հայաստանի Հանրապետության բնակչության մշակութային սպասարկման տարածքային կազմակերպման հիմնահարցը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Մշակութային սպասարկման համակարգը
1.1 Մշակույթի սպասարկման բաղադրիչները
1.2 Մշակութային սպասարկման տարածական օրինաչափություններ...

Էջ 46 Գին 18400 Դիտել