diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Տնտեսագիտություն այլ

Ցանցերի վերլուծության ու կառավարման միջոցներ: Ցանցերի կառավարման համակարգերի գործառույթներն ու ճարտարապետությունը

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Կառավարման խնդիրների գործառութային խմբեր
2. Կառավարման խնդիրների բազմամակարդակ ներկայացում
3. Ցանցերի կառավարման համակարգերի ճարտարապետությո...

Էջ 37 Գին 15000 Դիտել

Ապահովագրական ծառայությունների առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ապահովագրական ծառայությունների տեսակները և դրանց առանձնահատկությունները
1.1. Ապահովագրական գործունեության տեսակների սահմանումը ՀՀ օրենսդրությ...

Էջ 44 Գին 18000 Դիտել

Շրջակա միջավայրի վրա արտադրության զարգացման ազդեցության տնտեսական հիմնախնդիրները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Շրջակա միջավայրը և Շրջակա միջավայրի վրա արտադրության զարգացման ազդեցության տնտեսական հիմնախնդիրները
1.1. Շրջակա միջավայրի պահպանությա...

Էջ 70 Գին 28000 Դիտել

Առողջապահության տնտեսագիտության հայեցակարգային մոտեցումների առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Առոջղապահության տնտեսագիտության ընդհանուր բնութագիրը
1.1.Առողջապահության ոլորտի տնտեսագիտության էվոլյուցիոն զարգացումը
1.2. Առողջությա...

Էջ 67 Գին 27000 Դիտել

Разработка нового культурно-позновательного туристского продукта по марзу Сюник Республики Армения

Բովանդակություն
Введение
Глава 1. Характеристика региона
1.1 Природно-географический потенциал
1.2 Культурно-исторический потенциал
1.3 Социально-экономическая харак...

Էջ 47 Գին 19000 Դիտել

Տուրիզմի տարածական կազմակերպումը

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Տուրիզմի էությունը, նշանակությունը և կազմակերպման տեսական մոտեցումները
1.1 Տուրիզմը` որպես տնտեսության առանձին ճյուղ, դրա դերը և նշանակությու...

Էջ 37 Գին 16000 Դիտել

ՀՀ մաքսային քաղաքականության առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Մաքսային գործը և մաքսային քաղաքականությունը արտաքին տնտեսական քաղաքականության համատեքստում
1.1 Մաքսային քաղաքականության էությունը և իրականացմ...

Էջ 63 Գին 24000 Դիտել

Տրանսպորտային ապահովագրությունը և դրա զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Տրանսպորտային ապահովագրությունը և դրա առանձնահատկությունները
1.1. Տրանսպորտային ապահովագրության խմբերը և դրանց մեջ մտնող դասերը
...

Էջ 69 Գին 27000 Դիտել

Անշարժ գույքի շուկան

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1.Անշարժ գույքի շուկան և դրա առանձնահատկությունները
1.1. Անշարժ գույքի բնորոշումը և դասակարգումը
1.2. Անշարժ գույքի շուկայի կառու...

Էջ 56 Գին 22000 Դիտել

ՀՀ Ալպյան գոտու ռեկրեացիոն ներուժը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. ՀՀ ընդհանուր աշխարհագրական բնութագիրը
1.1 Ֆիզիկաաշխարհագրական բնութագիր
1.2 Սոցյալ-տնտեսական աշխարհագրության բնութագիր
...

Էջ 44 Գին 17000 Դիտել
123