diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Տնտեսագիտություն այլ

ՀՀ տրանսպորտի համակարգի արդի վիճակի վերլուծություն

Բովանդակություն
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈԻԽ 1. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԴԵՐԸ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈԻՄ
1.1. Երկրի տնտեսությունում երկաթուղային տրանսպորտի դերը որպես կարևորագույն ենթակառուցվածք
...

Էջ 65 Գին 28000 Դիտել

ՏՏ ոլորտի ֆինանսավորման ուղիներն ու խնդիրները

Բովանդակություն
Գլուխ 1. ՏՏ ոլորտի ֆինանսավորման ուղիներն ու խնդիրները
1. ՀՀ–ում ՏՏ ոլորտի ֆինանսավորման հիմնախնդիրները
2. ՀՀ ՏՏ ոլորտի ներկայացում և խթանում Հայաստանում ու արտերկ...

Էջ 20 Գին 8000 Դիտել

Սպասարկման ոլորտի արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ծառայությունների ոլորտի էությունը և շուկան բնութագրող առանձնահատկությունները
1. 1 Ծառայությունների դերը և նշանակությունը տնտեսության մեջ
Էջ 72 Գին 30000 Դիտել

Պատասխանատվության ապահովագրությունը միջազգային պրակտիկայում

Բովանդակություն
Գլուխ 1. Պատասխանատվության ապահովագրությունը միջազգային պրակտիկայում
1. 1. Պատասխանատվության ապահովագրության տեսակները զարգացած երկրներում
1. 2. Պատասխանատվության ...

Էջ 14 Գին 5000 Դիտել

Մաշվածության հաշվարկի առանձնահատկությունները անշարժ գույքի գնահատման համատեքստում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Անշարժ գույքի շուկայի հասկացությունը և էությունը
1. 1 Անշարժ գույքի բնորոշումը և դասակարգումը
1. 2Անշարժ գույքի շուկայի կառուցվածքը և ...

Էջ 66 Գին 29000 Դիտել

Աշխատանքային ստաժի ինստիտուտը ՀՀ կուտակային կենսաթոշակային համակարգում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Աշխատանքայի ստաժի հասկացությունը և էությունը
1.1 Աշխատանքային ստաժի հասկացությունը
1.2 Աշխատանքային ստաժի տեսակները և հաշվարկը
...

Էջ 61 Գին 25000 Դիտել

Արտաշես Հունանյանի և Վահրամ Խաչիկյանի գրաֆիկական ստեղծագործությունները

Բովանդակություն
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ
ԱՐՏԱՇԵՍ ՀՈՒՆԱՆՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔԸ ԵՎ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
1.1 «Աբու-Լալա Մահարի» պոեմի նկարազարդումները
ԳԼՈՒԽ ԵՐԿՐՈՐԴ
ՎԱՀՐԱՄ Խ...

Էջ 34 Գին 14000 Դիտել

Իշխանության իրականացման անմիջական և ներկայացուցչական ձևերի հարաբերակցության արդի հիմնախնդիրները

Բովանդակություն
Գլուխ 1. Ժողովրդաիշխանության իրականացման ձևերը և դրանց առանձնահատկությունները
1.1. Ժողովրդաիշխանության իրականացման ձևերի հասկացությունը
1.2. Ժողովրդաիշխանության իր...

Էջ 25 Գին 12000 Դիտել

Մանկական աղքատության հաղթահարման սոցիալական մեխանիզմները և դրանց կիրառումը ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Մանկական աղքատությունը՝ որպես սոցիալական հիմնախնդիր
1.1 Մանկական աղքատության ընկալումը մանկությունը բացատրող հայեցակարգերի համատեքստում
...

Էջ 34 Գին 13000 Դիտել

Միգրացիոն հոսքերի կառավարման կատարելագործումը տարածաշրջանային զարգացումների ներքո

Բովանդակություն
Գլուխ 3. Միգրացիոն հոսքերի կառավարման կատարելագործումը տարածաշրջանային զարգացումների ներքո
3.1 Տարածաշրջանային գործընթացները՝ որպես միգրացիոն հոսքերի կառավարման առանցքայի...

Էջ 20 Գին 5000 Դիտել
123456