diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Տնտեսագիտության տեսություն

ՀՀ մաքսային մարմինների ինտեգրման գործընթացը միջազգային կազմակերպություններում որպես արտաքին առևտրի խթանման միջոց

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. ՀՀ արտաքին տնտեսական գործունեությունը և դրա կարգավորումը
1.1. ՀՀ արտաքին տնտեսական գործունեությունը
1.2. Արտաքին առևտուրը և դր...

Էջ 76 Գին 20.000 Դիտել