diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Տնտեսագիտության տեսություն

Տնտեսական աճ-մարդկային զարգացում կապի վերլուծությունը ՀՀ օրինակով

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Տնտեսական աճ: Տնտեսական աճի մոդելներ
1.1. Տնտեսական աճ. Էությունը, ձևերը, առանձնահատկությունները
1.2. Սոլոուի տնտեսական աճի մոդելը
Էջ 44 Գին 18000 Դիտել

ՀՀ-ում անշարժ գույքի հարկման նպատակով իրականացվող գնահատում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Անշարժ գույքի կադաստրային գնահատումը
1.1 Անշարժ գույքի էությունը և դասակարգումը
1.2 ՀՀ-ում անշարժ գույքի հարկման նպատակով գնահ...

Էջ 53 Գին 21000 Դիտել

ՀՀ հարկային համակարգի հիմնախնդիրները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ1. Հարկային համակարգը
1.1 Հարկային տեսությունը
1.2 Հարկային բեռը և նրա օպտիմալացումը
1.3 Հարկային քաղաքականությունը ՀՀ-ում`...

Էջ 52 Գին 21000 Դիտել

Բնական մոնոպոլիաների գնային քաղաքականության վրա պետական ազդեցության ձևերն ու մեթոդներն անցումային տնտեսությունում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Բնական մենաշնորհները և դրանց առանձնահատկությունները անցումային տնտեսությունում
1.1 Մենաշնորհների էությունը և դրանց տեսակները
1...

Էջ 30 Գին 13000 Դիտել

Բնական մենաշնորհներ

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Բնական մենաշնորհները և դրանց առանձնահատկությունները անցումային տնտեսությունում
1.1 Մենաշնորհների էությունը և դրանց տեսակները
1...

Էջ 70 Գին 28000 Դիտել

Տնտեսագիտական մեթոդաբանության պատմական և տրամաբանական առումները

Բովանդակություն
Ներածություն

ԳԼՈՒԽ 1. Տնտեսագիտական գիտության ձևավորման և զարգացման պատմական և տրամաբանական նախադրյալները
1.1 Տնտեսագիտության ծագումն ու զարգացումը
...

Էջ 52 Գին 20800 Դիտել

Տնտեսական աճը, նրա աղբյուրներն ու մոդելները տնտեսական աճի նպատակային քաղաքականությունը (ՀՀ օրինակով)

Բովանդակություն
Նախաբան

Գլուխ 1. Տնտեսական աճի մոդելների տրամաբանական էվոլուցիան
1.1 Զարգացման դասական, նորդասական, քեյնսյան տեսությունները
1.2 Տնտեսական աճի ժամանա...

Էջ 48 Գին 19000 Դիտել

Պետական քաղաքականության ազդեցությունը բնակչության խնայողությունների վրա Բնակչության խնայողությունների օգտագործման հնարավորությունները Գնաճի ազդեցությունը բնակչության խնայողությունների վրա ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ1. Խնայողությունների ձևավորման աղբյուրները
1.1. Խնայողությունների տեսակները և դրանցից յուրաքանչյուրի տնտեսագիտական բովանդակությունը:
Էջ 65 Գին 26000 Դիտել

Շրջակա միջավայրի ազդեցությունը անշարժ գույքի գնահատման գործընթացում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Անշարժ գույքի գնահատման էությունը, նպատակները և սկզբունքները: Անշարժ գույքի գնահատման գործընթացը ՀՀ-ում
1.1 Անշարժ գույքի` որպես ապրա...

Էջ 60 Գին 24000 Դիտել

Հիմնական ֆոնդեր և արտադրական կարողություններ

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Հիմնական ֆոնդերի և արտադրական կարողությունների էությունը և դրա օգտագործման բարելավման նշանակությունը
1.1. Հիմնական ֆոնդերի և արտադրակ...

Էջ 60 Գին 24000 Դիտել
12