diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Իրավագիտություն այլ

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրական համակարգը և դրա զարգացման միտումները

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
1.1.Ընտրական իրավունքի և ընտրական համակարգի հասկացությունը
1.2.ՀՀ տեղական...

Էջ 70 Գին 20.000 Դիտել