diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Ֆինանսական մենեջմենթ

Կազմակերպության ֆինանսական կառավարման հիմնախնդիրները, մեթոդները և գործիքները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Ֆինանսական վերլուծության և պլանվորման տեսամեթոդաբանական մոտեցումները
1.1 Ֆինանսական կառավարման նշանակությունը, սկզբունքները և խնդիրնե...

Էջ 66 Գին 30000 Դիտել