diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Վիճակագրություն

Բնակչության միգրացիայի ժամանակակից վիճակը ՀՀ-ում

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄԸ
§1,1 ՀՀ բնակչության թվաքանակի և դինամիկայի ուսումնասիրությունը 2001-2011թթ. մարդահամարի տվյալներով
...

Էջ 55 Գին 16.000 Դիտել