diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Մակրոտնտեսագիտություն

Առևտրական գործունեություն

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Առևտրական գործունեության պետական կարգավորման խնդիրները
1.1 Առևտրական գործունեության պետական կարգավորման անհրաժեշտությունը
1.2 ...

Էջ 66 Գին 26400 Դիտել

ՀՀ-ում կիրառվող ուղղակի հարկերը և դրանց բարեփոխման նպատակահարմարությունը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1.Հարկերի դերը տնտեսական համակարգում
1.1.Հարկային համակարգի ձևավորման փուլերը ՀՀ-ում
1.2.Հարկերի էությունը և հարկման սկզբունքները...

Էջ 47 Գին 19000 Դիտել

Մաքսային մարմինների դերը ՀՀ բնապահպանական անվտանգության ապահովման գործում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Բնապահպանական իրավիճակը և դրա կարգավորման հիմնահարցերը ՀՀ-ում
1.1 Բնապահպանական իրավիճակը և հիմնահարցերը ՀՀ–ում
1.2Բնօգտագործմ...

Էջ 62 Գին 25000 Դիտել

Ինովացիոն գործունեության խթանման և արդյունավետության գնահատումը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Ինովացիան և ինովացիոն գործունեության էությունը
1.1. Ինովացիայի տնտեսական բովանդակությունը
1.2. Ինովացիաների դասակարգման հիմնակ...

Էջ 48 Գին 19000 Դիտել

ՀՀ ներդրումային միջավայրի փուլային և մակրոտնտեսական առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. ՀՀ ներդրումային միջավայրի ընդհանուր գնահատականը
1.1 Ներդրումային միջավայրի փուլային զարգացումները ՀՀ-ում
1.2 ՀՀ-ի ներդրումային...

Էջ 61 Գին 25000 Դիտել

Տնտեսական աճի ապահովման ֆինանսական մեխանիզմները և լծակները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Տնտեսական աճի էությունը, գործոնները և նրա հաշվարկման եղանակները
1.1 Տնտեսական աճը եւ նրա հաշվարկման եղանակները
1.2 Տնտեսական ա...

Էջ 66 Գին 27000 Դիտել

ՀՀ արտաքին առևտրային քաղաքականության առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Արտաքին առևտրի կարգավորման տեսական հիմքերը: Արտաքին առևտրի կարգավորման էությունը
1.1 Արտաքին առևտրի պետական կարգավորման միջազգային փո...

Էջ 62 Գին 24800 Դիտել

Рынок труда

Բովանդակություն
Введение

Глава 1. Рынок труда: занятость и безработица
1.1 Роль рынка труда.
Регулирование рынка труда.
1.2 Сущность, виды и формы занятости<...

Էջ 42 Գին 17000 Դիտել

Մակրոտնտեսական ցուցանիշների փոփոխության միտումները ՀՀ-ում և աշխարհում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Մակրոտնտեսական ցուցանիշների փոփոխության միտումները ՀՀ-ում և աշխարհում
1.1. Մակրոտնտեսական հիմնական ցուցանիշների փոփոխության կանխա¬տես...

Էջ 48 Գին 19000 Դիտել