diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Քաղաքացիական դատավարություն

Դատական ապացույցներ

Բովանդակություն
Նախաբան

Գլուխ 1 Դատական ապացուցման հասկացությունը և նպատակը
1.1 Դատական ապացուցման և ապացույցների հասկացությունը
1.2 Փաստական տվյալներ և ապացուցման ...

Էջ 58 Գին 23000 Դիտել

Դատական ներկայացուցչության տեսակները քաղաքացիական դատավարությունում

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ԴԱՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
1.1. Դատական ներկայացուցչության հասկացությունը և նշանակությունը<...

Էջ 55 Գին 15.000 Դիտել