diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Մենեջմենթ

ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆ­ՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ 1. ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՓՈՒԼԵՐԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

1.1. ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ

1.2. ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ
Էջ 65 Գին 15,000 Դիտել

Համայնքների ծախսերի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Համայնքների բյուջեն որպես տեղական ֆինանսական համակարգի առաջատար օղակ
1.1 Համայնքի բյուջեի հասկացությունը և նշանակությունը
1.2....

Էջ 90 Գին 25.000 Դիտել
12345