diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Մենեջմենթ

Էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպումը և բարելավման ուղիները

Բովանդակություն
Գլուխ 2. Էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպումը և բարելավման ուղիները
2.1 Էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության աշխատանքների կազմակերպումը և փուլերը
2.2 Է...

Էջ 28 Գին 11000 Դիտել

Պառլամենտական կառավարումը ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Գլուխ 2. Նախագահականից դեպի պառլամենտական կառավարում
2.1 Սահմանադրական փոփոխությունների հրամայականները ՀՀ-ում
2.2 Էլիտայի հավաքագրման ուղիները և առանձնահատկություն...

Էջ 31 Գին 13000 Դիտել

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման կատարելագործման հիմնախնդիրները Հայէկոնոմբանկում

Բովանդակություն
1. Անձնակազմի կառավարման համակարգերը «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ում և «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի կադրային քաղաքականությունը
2. Անձնակազմի կառավարման տեխնոլոգիաների և մեթոդների կիրառո...

Էջ 27 Գին 10000 Դիտել

ՀՊՏՀ հանրային կապերի կառավարման վիճակի վերլուծություն

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Հանրային կապեր հասկացությունն ու դրա դերը կազմակերպության գործունեության մեջ
1.1 Հանրային կապեր հասկացությունն ու դրա կառավարման առանձնահատկո...

Էջ 62 Գին 28000 Դիտել

Ծրագրային բյուջետավորումը և ներդրման հնարավորությունները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1.
Ծրագրային բյուջետավորման տեսական մոտեցումները և միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը
1.1 Ծրագրային բյուջետավորման էությունն ու...

Էջ 65 Գին 29000 Դիտել

Հաղորդակցումը՝ որպես հասարակական սուբյեկտների փոխգործունեության գործընթաց

Բովանդակություն
1.1 Խոսքային հաղորդակցումը որպես հասարակական սուբյեկտների փոխգործունեության գործընթաց
1.2 Ոչ խոսքային հաղորդակցում
1.3 Հաղորդակցման սուբյեկտներին ներկայացվող հոգեբ...

Էջ 45 Գին 19000 Դիտել

Արտադրության պլանավորման և կազմակերպման հիմնախնդիրները կապի ձեռնարկություններում

Բովանդակություն
Գլուխ 1. Արտադրության պլանավորման և կազմակերպման տեսական մոտեցումները
1.1 Արտադրության պլանավորման անհրաժեշտությունը, խնդիրները և նպատակները
1.2 Արտադրության կազմա...

Էջ 39 Գին 16000 Դիտել

Ռազմավարական և գործարար ծրագրավորման առանձնահատկությունները շինարարական կազմակերպություններում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Ռազմավարական և գործարար ծրագրավորման էությունը. մշակման տեսա-մեթոդաբանական հիմքերը
1.1. Ռազմավարության էությունը. Մշակման տեսա-մեթոդա...

Էջ 60 Գին 27000 Դիտել

Համայնքների խոշորացումը որպես համայնքային տնտեսության զարգացման ուղի

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Տեղական ինքնակառավարման տեսամեթոդաբանական հիմնահարցերը
1.1. Տեղական ինքնակառավարման համակարգի էությունը, սկզբունքները
1.2. Տեղական ինք...

Էջ 69 Գին 29000 Դիտել

Կառավարման ապակենտրոնացման հասկացությունը և հիմնական խնդիրները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Կառավարման ապակենտրոնացման հասկացությունը և հիմնական խնդիրները ՀՀ-ում
1.1 Կառավարման ապակենտրոնացման հասկացությունը
1.2 ՀՀ տեղական ինք...

Էջ 67 Գին 30000 Դիտել
12345