diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Մենեջմենթ

Համայնքների խոշորացման ծրագիր (Ուրցաձորի օրինակով)

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգը և համայնքների խոշորացման անհրաժեշտությունը
1.1 Համայնքների խոշորացման անհրաժեշտությունը
1.2 Խոշոր...

Էջ 57 Գին 22800 Դիտել

Մասնակցային կառավարումը հանրային կառավարման ոլորոտում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Մասնակցային կառավարման էությունը և տեսամեթոդական հարցերը
1.1 Մասնակցային կառավարման էությունը և մեթոդաբանությունը
1.2 Մասնակցա...

Էջ 71 Գին 30000 Դիտել

Երևան քաղաքի բրենդավորման առանձնահատկությունները. հնարավորություններ և խոչընդոտներ

Բովանդակություն
Գլուխ 1. Քաղաքի բրենդավորման տեսամեթոդաբանական հիմքերը
1.1.Բրենդի սահմանումը, հասկացությունը, կառուցվածքային տարրերը
1.2. Քաղաքի բրենդի էությունը, առանձնահատկությո...

Էջ 55 Գին 22000 Դիտել

Ռազմավարական կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ բանկային համակարգում Արարատ բանկում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Բանկային գործունեության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
1.1 Բանկերի էությունը
1.2 Բանկային կառավարման առանձնահատկությունները
Էջ 71 Գին 30000 Դիտել

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեսական մոտեցումները: Վերապատրաստումը` որպես պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակի բարձրացման միջոց

Բովանդակություն
1.1 «Կադրերի կառավարումից» անցումը «մարդկային ռեսուրսների կառավարմանը»: Մարդկային ռեսուրսների կառավարման անհրաժեշտությունը
1.2 Մարդկային ռեսուրսների կառավարման գործառույթ...

Էջ 39 Գին 15600 Դիտել

Կազմակերպության հանրային կապերի կառավարման՝ PR-ի հայաստանյան փորձի վերլուծություն

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. PR-ի էությունը և առանձնահատկությունները
1.1. PR հասկացությունը և դրա սահմանման առանձնահատկությունները
1.2. PR և կոմունիկացիոն ...

Էջ 61 Գին 25000 Դիտել

Ընկերությունների միաձուլման և կլանման իրավական կարգավորումը ԵՄ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Ընկերությունների միաձուլման և կլանման իրավական կարգավորման ընդհանուր դրույթները
2. Ընկերությունների միաձուլման և կլանման իրավական կարգավորման առարկ...

Էջ 57 Գին 25000 Դիտել

Կոմունիկացիոն գործընթացի իրագործումը կազմակերպություններում և դրա արդյունավետությունը (կազմակերպության օրինակով)

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Կոմունիկացիոն գործընթացի առանձնահատկությունները ընկերության կառավարման համակարգում
1.1 Կոմունիկացիոն գործընթացի էությունը, նշանակությ...

Էջ 67 Գին 27000 Դիտել

Տնտեսական ընկերակցությունների կառավարման առանձնահատկությունները (ՀՀ նյութերով)

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Տնտեսական ընկերակցությունների կառավարման տեսական մոտեցումները
1.1 Տնտեսական ընկերակցությունների էությունը և ձևերը
1.2 Տնտեսակա...

Էջ 69 Գին 27000 Դիտել

Համատեղ ձեռնարկությունների կառավարման առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Համատեղ ձեռնարկությունների ձևավորման և գործունեության առանձնահատկությունները
1.1 Համատեղ ձեռնարկությունների զարգացման առանձնահատկությ...

Էջ 65 Գին 26000 Դիտել
12345