diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Փոստային հաղորդագրությունների կազմակերպումը և պլանավորումը

1. Փոստային հաղորդագրությունների կազմակերպումը և պլանավորումը
2. Ժամանակակից օպտիկական հաղորդման համակարգեր
3. Թվային ավտոմատ հեռախոսային կայանների կառուցվածքային սխեմաները, կոմուտացման դաշտի և ղեկավարման սարքավորումների տեսակները և նշանակությունը

Օգտագործված գրականության ցանկ
1. Фокин В.Г. ‘’ Оптические системы передачи и транспортные сети’’, Москва, 2008
2. Цифровая система коммутации «КВАНТ-Е». Общее техническое описание. г. Белгород.
3. Нормы на электрические параметры цифровых каналов и трактов магистральных и внутризоновых первичных сетей. М.: Министерство связи Российской Федерации. 1996.
4. http://ru.wikipedia.org/
5. http://office.microsoft.com/

Էջ 8 Գին 1.000 Պատվիրել