diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Ռադիոռելեային կապ

Ռադիոռելեային կապը սերտ կապված է ռադիոկապի հետ: Ռադիոալիքներով իրականացվում է կապ, որն անվանում են ռադիոկապ: Հաղորդագրությունների հաղորդման կետում տեղադրվում է ռադիոհաղորդիչ սարքավորումը, որն ունի ռադիհաղորդիչ և հաղորդիչ անտենա, իսկ հաղորդագրությունների ընդունման կետում՝ ռադիոընդունիչ սարքավորումը, որն ունի ընդունիչ անտենա և ռադիոընդունիչ։ Հաղորդիչում գեներացվող կրող հաճախականությամբ ներդաշնակ տատանումները մոդուլվում են հաղորդվող հաղորդագրությանը համապատասխան։ Մոդուլված ռադիոհաճախային տատանումները ռադիոազդանշաններ են, որոնք հաղորդիչից մտնում են հաղորդիչ անտենա։ Անտենայի միջոցով շրջակա տարածության մեջ գրգռվում են մոդուլված էլեկտրամագնիսական ալիքներ։

Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Изюмов Н.М. ''Радиорелейная связь'', Москва, 1954
2. Украинцев Ю.Д., Цветов М.А. ''История связи и перспективы развития телекоммуникаций'', Ульяновск, 2009
3. Каменский Н. Н., Модель А. М., под редакцией Бородича С. В. ''Справочник по радиорелейной связи - Радио и связь'', 1981
4. http://extusur.net/

Էջ 8 Գին 1.000 Պատվիրել