diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Մաթեմատիկական անալիզ (աշխատանքների ցանկ. յուրաքանչյուրը 10 էջ ծավալով)

1.Հորիզոնական և ուղղահայաց ասիմպտոտներ
2.Ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցումը
3.Նախնական ֆունկցիա, անորոշ ինտեգրալ
4.Ինտեգրալների հաշվման կանոնները
5.Փոփոխականի փոխարինումը մասերով ինտեգրումը
6.Իռացիոնալ արտահայտությունների ինտեգրումը
7.Ռացիոնալ արտահայտությունների ինտեգրումը
8.Էյլերի տեղադրություններ
9.Եռանկյունաչափական արտահայտությունների ինտեգրումը
10.Ինտեգրալային գումար, Դարբուի գումարներ
11.Մակլերոնի հաշվում, գաղափար որոշյալ ինտեգրալի մասին
12.Դարբուի գումարների հատկությունները
13.Ֆունկցիայի ինտեգրելիության անհրաժեշտ և բավարար պայմանը
14.Ինտեգրելի ֆունկցիաների հիմնական դասերը
15.Ինտեգրալի հատկությունները արտահայտված անհավասարություններով և հավասարումներով
16.Միջին արժեքի թեորեմը
17.Ինտեգրալը որպես վերին սահմանի ֆունկցիա
18.Որոշյալ ինտեգրալի հաշվման կանոնները
19.Որոշյալ ինտեգրալի կիրառություններ

Էջ 10 Գին 4000 Պատվիրել