diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Էլեկտրոնային փոստ MS outlook ծրագրի կառուցվածքը, աշխատանքի կազմակերպումը

Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Горбачев А. Г., Котлеев Д. В. Microsoft outlook. Органайзер для руководителей. М.: Издательский дом «ДМК - пресс», 2007г.
2. Гордон П. Использование Microsoft Outlook 2002. Специальное издание = Special Edition Using Microsoft Outlook 2002. — М.: «Вильямс», 2002.

Էջ 6 Գին 900 Պատվիրել