diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Կուրսային Ֆիրմայի ծախսերի ֆունկցիայի ստացումը, ծախսերի կորերը կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հատվածում

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Ֆիրմայի ծախսերի ֆունկցիայի ստացումը
2. Ծախսերի կորերը կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հատվածներում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Էջ 13 Գին 1.800 Պատվիրել