diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Կուրսային Կանոնադրական կապիտալի աուդիտի հիմնախնդիրները

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Կանոնադրական կապիտալի աուդիտի նպատակը և մեթոդները
2.Կանոնադրական կապիտալի տարրերի ձևավորման ճշտության փաստաթղթավորման աուդիտը
3. Կանոնադրական կապիտալի ստուգումների մասին աուդիտորական եզրակացությունը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Էջ 25 Գին 3.500 Պատվիրել