diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Կուրսային Դրամական հոսքերի գնահատման մեթոդները

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Դրամական հոսքերի գնահատման մեթոդները
2. Առևտրային բանկերի դրամական հոսքերի վերլուծությունը և գնահատումը (Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկի օրինակով)
Եզրակացություն
Գրականության ցանկ

1. Гутова А.В. Управление денежными потоками: теоретические аспекты // Финансовый менеджмент.- 2004. № 4.
2. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. - СПб.: Питер, 2007.
3. Шеремет А.Д. Финансы предприятий. М.: 2003.
4. Ефимова О.В. Финансовый анализ.М.: 2003.
5. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа. М.: 2001.
6. Лушкин С.И. Финансы.М.: 2005.
7. Бланк И. А. Финансовый менеджмент. Киев.1999.

Էջ 20 Գին 3.000 Պատվիրել