diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Բջջապատ, բջջահյութ, նրանց նշանակությունը

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Բջջապատ, բջջահյութ, դրանց նշանակությունը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Բեգլարյան Ն.Պ. Ընդհանուր կեսնսաբանություն, Երևան: Երևանի համալս. հրատ, 2005
2. Թանգամյան Տ.Վ., Կենսաբանություն /Ուսումնական ձեռնարկ ուսուցիչների, աշակերտների և բուհ ընդունվողների համար/, 2008
3. Թանգամյան Տ.Վ., Աղաջանյան Մ.Ա. Բույսերի ֆիզիոլոգիա Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2006
4. Սիսակյան Ա.Հ. Ընդհանուր կենսաբանություն, Երևան, 2003

Էջ 12 Գին 1.500 Պատվիրել